VAN 21 TOT EN MET 23 JUNI 2022: KOMPASDAGEN IENW

SESSIES VOOR EN DOOR IENW’ERS

De Kompasdagen IenW staan in het teken van ervaringen in de interne samenwerking. Wat het concreet betekent voor jou, je werk en de organisatie? Tijdens de Kompasdagen ga je met collega’s van heel IenW delen en leren van ervaringen uit de praktijk, maak je kennis met een nieuw intern communicatietool ‘Plein IenW’ en is er onder andere aandacht voor thema’s als een sociaal veilige werkomgeving en transparantie.

We hebben een gevarieerd programma samengesteld, zowel online, fysiek als hybride.

Focus op interne samenwerking
Kompas IenW gaat over het ontwikkelen van ons ministerie en onszelf zodat we klaar zijn voor de opgaven van nu en in de toekomst. Dat vraagt om het verbeteren van de interactie met de buitenwereld en een goede samenwerking tussen beleid, uitvoering, inspectie en bedrijfsvoering. De  vorige keer stond het werken aan maatschappelijke opgaven centraal, deze keer ligt de focus van de kompasdagen op interne samenwerking: wat doen we al goed en wat kan er met gebundelde kracht nog meer en beter.

Programma
De Kompasdagen starten op 21 juni. Om 09:30 vindt het webinar ‘Samen aan de slag met het kompas’ plaats. SG Jan Hendrik Dronkers en DG RWS Michèle Blom gaan onder leiding van Gert Jan de Maagd in gesprek met medewerkers van verschillende onderdelen van IenW over hun dagelijkse praktijk. De samenwerking binnen IenW, tussen beleid, uitvoering, inspectie, bedrijfsvoering en kennis staat centraal: waar gaat het al goed, waar lopen we tegenaan, wat willen we beter doen?

Aansluitend kun je deelnemen aan verschillende sessies, sommige fysiek of hybride, andere online.

Bijvoorbeeld een sessie over de “WAU factor binnen IenW”. Of de sessie met Chris van Dam over de betekenis van de toeslagenaffaire voor IenW’ers. Gerdi Verbeet zal vertellen over haar ervaringen met het thema sociaal-veilige werkomgeving. We sluiten de kompasdagen af met de sessie “Goed dat het schuurt”. waarin Programmamanagers van RWS en beleid in gesprek gaan met SG Jan Hendrik Dronkers over hun ervaringen met het samenwerken in programma’s.

De meeste sessies duren een half uur tot een uur. Voor sommige sessies geldt een maximaal aantal deelnemers; dit staat vermeld bij de betreffende sessies.

Wat betekent het voor jou?
Kompas is er om je werk nóg beter uit te voeren en samen onze gemeenschappelijke doelen te bereiken: een bereikbaar, veilig en leefbaar Nederland. Kompas geeft richting aan de ontwikkeling van het ministerie aan de hand van tien thema’s. Dit krijgt pas echt handen en voeten door stil te staan bij wat het Kompas voor jou betekent en ermee aan de slag te gaan.

Tijdens de Kompasdagen hopen we jou te inspireren en handvatten te bieden voor het verbeteren van de interne samenwerking in jouw dagelijkse werk. Er zal veel ruimte zijn om ervaringen, ideeën en knelpunten te delen en kennis op te halen. Doe mee en praat mee dáár waar het Kompas jouw werk direct raakt.

Focus op interne samenwerking

Kompas IenW gaat over het ontwikkelen van ons ministerie en onszelf zodat we klaar zijn voor de opgaven van nu en in de toekomst. Dat vraagt om het verbeteren van de interactie met de buitenwereld en een goede samenwerking tussen beleid, uitvoering, inspectie en bedrijfsvoering. De  vorige keer stond het werken aan maatschappelijke opgaven centraal, deze keer ligt de focus van de kompasdagen op interne samenwerking: wat doen we al goed en wat kan er met gebundelde kracht nog meer en beter.

Wat betekent het voor jou?  

Kompas is er om je werk nóg beter uit te voeren en samen onze gemeenschappelijke doelen te bereiken: een bereikbaar, veilig en leefbaar Nederland. Kompas geeft richting aan de ontwikkeling van het ministerie aan de hand van tien thema’s. Dit krijgt pas echt handen en voeten door stil te staan bij wat het Kompas voor jou betekent en ermee aan de slag te gaan.

Tijdens de Kompasdagen hopen we jou te inspireren en handvatten te bieden voor het verbeteren van de interne samenwerking in jouw dagelijkse werk. Er zal veel ruimte zijn om ervaringen, ideeën en knelpunten te delen en kennis op te halen. Doe mee en praat mee dáár waar het Kompas jouw werk direct raakt.

Programma

De Kompasdagen starten op 21 juni. Om 09:30 vindt het webinar ‘Samen aan de slag met het kompas’ plaats. SG Jan Hendrik Dronkers en DG RWS Michèle Blom gaan onder leiding van Gert Jan de Maagd in gesprek met medewerkers van verschillende onderdelen van IenW over hun dagelijkse praktijk. De samenwerking binnen IenW, tussen beleid, uitvoering, inspectie, bedrijfsvoering en kennis staat centraal: waar gaat het al goed, waar lopen we tegenaan, wat willen we beter doen?
Aansluitend kun je deelnemen aan verschillende sessies, sommige fysiek of hybride, andere online.

Bijvoorbeeld een sessie over de “WAU factor binnen IenW”. Of de sessie met Chris van Dam over de betekenis van de toeslagenaffaire voor IenW’ers. Gerdi Verbeet zal vertellen over haar ervaringen met het thema sociaal-veilige werkomgeving. We sluiten de kompasdagen af met de sessie “Goed dat het schuurt”. waarin Programmamanagers van RWS en beleid in gesprek gaan met SG Jan Hendrik Dronkers over hun ervaringen met het samenwerken in programma’s.

De meeste sessies duren een half uur tot een uur. Voor sommige sessies geldt een maximaal aantal deelnemers; dit staat vermeld bij de betreffende sessies.

Bekijk het volledige programma en meld je aan!  

De Kompasdagen zijn voor én door ons. 

Ze worden georganiseerd door team Kompas IenW samen met onder meer Kompas Beleidskern, Kompas RWS, Kompas ILT en RWS NOVA.

Meer informatie en uitleg over het Kompas? Klik dan hier of mail naar kompas@minienw.nl

Overzicht programma

Bekijk hieronder de highlights van het programma. Klik op een dag en bekijk het volledige programma van de betreffende dag.

Dinsdag

21 juni

 • Duurzaamheidsdialoog uitvoering – beleid: Hoe geven we door middel van inkoop invulling aan de duurzaamheidsambities van IenW?
 • Samen aan de slag met het kompas: Aftrap kompasdagen met SG Jan Hendrik Dronkers en DG RWS Michèle Blom
 • Wat betekent de toeslagenaffaire voor ambtenaren? Met Chris van Dam, Erik Pool (BZK) en Ruth Clabbers (DGLM). 
 • Schrijf je ongeschreven regel

Woensdag

22 juni

 • In ontwikkeling: hulpaanbod stafdirecties voor beleidscollega’s
 • Hoe krijg ik anderen zover dat ze mijn opgave ook belangrijk vinden?
 • Lunchsessie Kompas een luisterend oor

Donderdag

23 juni

 • Plein IenW: online in contact met ál je IenW-collega’s
 • Een sociaal-veilige werkomgeving: lezing door Gerdi Verbeet
 • Stroeve samenwerking? Zet eens de systemische bril op!

Maandag

7 juni

 • Introductie in de ILT
 • Van leerervaring naar organisatieontwikkeling
 • Diversiteit en Inclusie voor een effectief beleid

Dinsdag

8 juni

 • Waarom moet je af van jouw fossiele denkkader?
 • Naar digitaal leiderschap binnen IenW

Woensdag

9 juni

 • Monitor Brede Welvaart en ons IenW-beleid
 • Welke transitie taken heeft IenW en waarom zijn die zo moeilijk uit te voeren?